Rozmiar: 15909 bajtów

- 480 -

1359, 3 V Wrocław (Wratislavia)

die Invencionis s. Crucis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauia) stwierdzają, że w ich obecności Mikołaj de Pannwitz (Nicolaus), Konrad de Kauffung (Conradus), Wawrzyniec Hartliebe (Laurentius), Maciej de Pannwitz (Mathias), Jan Bennonis (Johannes) kanonicy wrocławscy (Wratpslauienses]) oraz Konrad (Conradus) prokurator biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis) wyrazili zgodę, aby Konrad I książę oleśnicki (Conradus dux Olsnicensis) z tytułu nabycia przez księcia zamku Milicz (Melicz) wypłacił kapitule wrocławskiej 1500 grzywien w dwóch ratach po połowie na św. Michała (29 IX) oraz na św. Walpurgię (1 V).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 152.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 150, nr 186.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów