Rozmiar: 15909 bajtów

- 486 -

1359, 7 V, Avignon (Auinion, Francja)

Non. Maii anno septimo

Albert biskup Schwerina (Albertus Zwerinensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję m.in. na beneficjum w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) dla Jana de Wucow (Johannes de Vneow) swojego kapelana.

Regest: MVB, II, s. 364, nr 917; Bull. Pol, II, s. 149, nr 920.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów