Rozmiar: 15909 bajtów

- 483 -

1359, 7 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. tercia post dominicam Misericordia domini

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Burhardus de Schirow sprzedał 4 małdraty pszenicy rocznego czynszu z połowy młyna i 4 łanów w folwarku Przibka zwanego Zadowicz w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Piotrowi Bauari (Petrus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego żonie Małgorzacie (Margaretha) oraz ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, z prawem alienacji i prawem odkupu. Wystawca zatwierdza ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Peczko Brambir (Peczco), Panczko Radag (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 32v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów