Rozmiar: 15909 bajtów

- 488 -

1359, 10 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. sexta post dominicam Misericordie domini

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nicolaus) i Henryk (Henricus) bracia zwani Hubener de Czobegarthe sprzedali za 36 grzywien 4 1/2 grzywny rocznego czynszu z 7 łanów w Czobegarthe Mikołajowi ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem alienacji i odkupu przez sprzedających za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 29v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 588.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów