Rozmiar: 15909 bajtów

- 489 -

1359, 11 V

Sabbato ante dominicam Jubilate

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Wilhelm z Wielowic k. Wrocławia (Wilhelmus de Wilkowicz) za zgodą swojego syna Jana (Johannes) sprzedał za 26 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z 1 1/4 pola w folwarku Birsnako w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Annie Blaseynne (Anna) i jej spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie nieuiszczania owego czynszu, prawem alienacji i prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności tego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 29-29v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów