Rozmiar: 15909 bajtów

- 490 -

1359, 12 V, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica die qua in Ecclesia domini Jubilate

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Lybste nadaje testamentem Peczkowi de Richinbach (Peczco) swojemu mężowi, mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]), wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome we wsi Romanów k. Wrocławia (Romenow) wraz ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn (Henczco), Peczko Sbrambir (Peczco), Merboto de Hugewicz, Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) - wasale, oraz Dythmarus de Meckenbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 45v-46.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2123.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów