Rozmiar: 15909 bajtów

- 492 -

1359, 14 V, Brzeg (Brega)

fer. tercia post dominicam Jubilate

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes) i jego żona Agnieszka (Agnes) oraz córki Jadwiga (Hedwigis) i Guta (Gutha) sprzedali Hankowi sołtysowi z Jenkowic Wielkich k. Brzegu (Hanko ... Jenkowicz) i jego następcom za 86 grzywien 2 łany w Swojkowie k. Oławy (Swoykaw) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Henryk Rychinberg (Henricus), Tammo z Polkowic k. Legnicy (Polkowicz), Teodoryk de Redirn (Theodricus) i Jan z Nassau (Johannes de Nassaw, Niemcy), qui presenda habuit in comisso.


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 65 - 66; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 24v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów