Rozmiar: 15909 bajtów

- 495 -

1359, 17 V, Wrocław (Wrat[islauia])

XVI Kal. Junii

Piotr prepozyt opolski (Petrus ... Opoliensis) i oficjał wrocławski (Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecno¶d stawili się Piotr de Zarouia (Petrus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) z jednej strony oraz Mikołaj Franczconis (Nicolaus) syndyk i prokurator klasztoru Klarysek we Wrocławiu (Wrat[islauia]) z drugiej. Piotr de Zarouia stwierdził, iż nadał opatce i całemu klasztorowi Klarysek wrocławskich 40 grzywien, a także 4 grzywny rocznego czynszu po ¶mierci jego córki Zofii (Sophia) z domu (domus seu curia) położonego na targu solnym we Wrocławiu (Wrat[islauia]) oraz z dóbr we wsi ¦winiary k. Wrocławia (Swynem) wraz ze wszystkimi prawami.

¦wiadkowie: Henryk zastępca kustosza ¦w. Krzyża we Wrocławiu (Henricus), Jan z Sycowa (Johannes de Wartinberg) - prezbiterzy, Jan zwany Briger (Johannes), Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia) i Piotr ze Zwróconej k. Z±bkowic ¦l. (Petrus de Cunczindorf) - klerycy i notariusze publiczni.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 302-305.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów