Rozmiar: 15909 bajtów

- 498 -

1359, 18 V, Avignon (Auinion, Francja)

XV Kal. Junii a. septimo

Karol IV cesarz (Karolus Romanorum imperator... et Boemie rex) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI, aby wyraził zgodę na godność lub urząd nadany przez biskupa wrocławskiego dla Teodoryka syna Jana de Glatouia (Theodricus Johannis) mimo posiadania przez niego m.in. kanonikatu i prebendy przy kaplicy Św. Idziego we Wrocławiu.

Regest: MVB, II, s. 372, nr 938.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów