Rozmiar: 15909 bajtów

- 503 -

1359, 21 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. III post dominicam Cantate

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Niczko Maleresche (Niczco), Heynich z Damianowic k. Wrocławia (Damiansdorf) i Maczko (Maczco) mieszkający w Smolcu k. Wrocławia (Parva Smolcz) sprzedali za 60 grzywien 8 grzywien rocznego czynszu z 10 łanów w Smolcu k. Wrocławia (parva Smolcz) ze wszystkimi przynależnościami Rudgerowi Steinkelerowi (Rudgerus Steinkeler) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie nieuiszczania czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko Brambir (Peczco), Panczko Radag (Panczco), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyse), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 32.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2343.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów