Rozmiar: 15909 bajtów

- 504 -

1359, 22 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta post dominicam Cantate

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz nadał swej żonie Elżbiecie (Elyzabeth) jako oprawę wdowią wszystkie swoje dobra: wsie, folwarki, młyny, lasy, łąki oraz nieużytki, a także dochody w księstwie wrocławskim (Wrat[islauiensis]). Opiekunami Elżbiety zostają mianowani Cunadus de Falkinhain oraz Jan de Porsnicz (Johannes). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 34v-35.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów