Rozmiar: 15909 bajtów

- 506 -

1359, 23 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta post dominicam Cantate

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauiensis) widymują dokument Konrada de Falkenhayn (Conradus) starosty wrocławskiego (Wratislauiensis), który stwierdza, że w jego obecności Lutherus de Franckenberg wraz z feudałami dystryktu namysłowskiego (Nampslauiensis), a mianowicie Konradem (Conradus) i Henrykiem de Boruth (Henricus) rycerzami, Bosewojem de Tessoco (Busewoy), Janem Spremberg (Johannes), Ticzkiem z Podlesia k. Grodkowa (Tannenfelt), Beroldem ze Smogorzowa k. Namysłowa (Beroldus de Smogeraw), Henrykiem Pozern (Henricus), Hermanem Thuringi (Hermannus), Henrykiem (Henricus), Hermanem (Hermannus), Jeszkiem Spigel (Jeshko), Janem Richenaw (Johannes), Sodmem (Sodmo), Luszem (Luscho) i Konradem kuśnierzem (Conradus), udowodnił, iż nadał swoim braciom Teodorykowi (Theodoricus) i Gunterowi (Guntherus) 81 łanów oczynszowanych wraz z sołectwem we wsi Strzelce k. Namysłowa (Strelicz, Strolicz) wolne od wszelkich obciążeń i z prawem alienacji. Wystawcy widymują ten dokument.

Świadkowie: Heniczo z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Gunter Birchin (Brechin), Panczko Radag, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanko Budessin, Jan Sechsbecher (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Ditmarus de Meckebach kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislaviensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty, sygn. 1359, 23 V, Wrocław.
Kopia: łac., tamże, sygn. E 25, 4, s. 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów