Rozmiar: 15909 bajtów

- 507 -

1359, 23 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quinta ante vocem Jocunditatis

Cunadus de Falkenhain starosca wrocławski stwierdza, że w jego obecności Zofia (Sophia) wdowa po Janie z Ołtaszyna k. Wrocławia (Johannes de Oltheczin) inaczej de Czacheris za zgodą swych córek Małgorzaty (Margaretha) i Katarzyny (Katherina) nadała 1/2 łana z folwarku w Czacheris w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami swojemu synowi Szymonowi (Symonus) oraz jego spadkobiercom wolne od wszelkich obciążeń, z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk z Kadłuba k. Środy Śl. (Henricus de Kadlup), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Piotr Nigri (Petrus), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Mikołaj de Rychinbach (Nicolaus) i Piotr z Żar (Petrus de Sarow) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 33v-34.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów