Rozmiar: 15909 bajtów

- 505 -

1359, 23 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quinta post dominicam Cantate

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski (Wrat[islauiensis]) wraz z feudałami dystryktu namysłowskiego (Namslauiensis), a mianowicie Konradem de Baruth (Conradus), Henrykiem de Baruth (Henricus) rycerzami, Bozewojem de Lossow (Bozewoy), Janem Spremberg (Johannes), Beroldem ze Smogorzowa k. Namysłowa (Beroldus de Smogerow), Ticzkiem z Podlesia k. Grodkowa (Ticzko de Tannenveld), Henrykiem Spigil (Henricus), Henrykiem Pozern (Henricus), Hermanem Thuringi (Hermannus), Hermanem (Hermannus) i Jeszkiem (Jeschko) braćmi Spigil, Janem z Rychnowa k. Namysłowa (Johannes de Rychenow), Godinem (Godinus), Luskiem (Lusco) i Konradem kuśnierzem (Conradus), stwierdzają, że Heydanus de Franckinberg jest właścicielem połowy wsi Rychnów k. Namysłowa (Rychenow) wraz z 16 1/2 łanami oczynszowanymi, sołectwa wielkości 3 łanów wraz z przynależnościami wolnych od wszelkich obciążeń oraz połowy dochodów z prawa patronatu nad tamtejszym kościołem parafialnym. Następnie wystawca stwierdza, że tenże Heydanus de Franckinberg za zgodą swej żony Anny (Anna) sprzedał Piotrowi zwanemu Kraynpusch (Petrus) i jego spadkobiercom połowę wsi Rychnów k. Namysłowa (Rychenow) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Panczko Radak, Gunter Birchyn (Guntherus), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Hanko Budessyn, Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 1 b, nr 541 a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów