Rozmiar: 15909 bajtów

- 508 -

1359, 26 V, Avignon (Auinion, Francja)

VIII Kal. Junii a. septimo

Teodoryk Dluhomili de Plathna (Theodricus) prezbiter diecezji praskiej zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum przy ołtarzu ¦w. Marii w ko¶ciele praskim, które wakuje wskutek rezygnacji z tego beneficjum Jana zwanego Prunsuik (Johannes) kanonika wrocławskiego.

Regest: MVB, II, s. 377, nr 951; Bull. Pol., II, s. 150, nr 927.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów