Rozmiar: 15909 bajtów

- 510 -

1359, 31 V, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. VI ante dominicam Exaudi

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Heinczko de Reste (Heinczco) nadał swej żonie Elżbiecie (Elyzabeth) jako oprawę wdowią 9 łanów ziemi w folwarku Magnice k. Wrocławia (Magenicz) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami oraz prawem alienacji. Opiekunami Elżbiety zostają mianowani Jan de Reste (Johannes) rycerz i Peczko de Czedelicz (Peczco). Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 699.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów