Rozmiar: 15909 bajtów

- 513 -

1359, 5 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Petri et Pauli

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że bracia Klaus (Claws) i Paszko (Paschco) zwani Wenden sprzedali za 40 grzywien Mikołajowi Hartusch (Nicolaus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego żonie Mał­gorzacie (Margaretha) 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Szczepanowie k. Środy Śl. (Stephani villa) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu i prawem odkupu przez sprzedających lub ich następców w ciągu najbliższego roku co najmniej na tydzień przed terminem płatności owego czynszu za tę samą cenę oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35-35v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów