Rozmiar: 15909 bajtów

- 514 -

1359, 5 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV ante Pentecostes

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Paszko z Komornik k. Środy Śl. (Paschko de Kemererdorf) nadał swej żonie Elżbiecie (Elizabeth) jako oprawę wdowią 12 łanów ziemi we wsi Źródła k. Środy Śl. (Born) wraz z przynależnościami. Opiekunem Elżbiety zostaje mianowany Panczko Radak. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 34.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 45v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów