Rozmiar: 15909 bajtów

- 516 -

1359, 7 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis, Francja)

VII Id. iuni a. septimo

Papież Innocenty VI ustanawia na 3 lata m.in. biskupa wrocławskiego konserwatorem Mikołaja prepozyta klasztoru reguły ¦w. Augustyna w Zderaz (Zderasiensis, CSR) w diecezji praskiej.

Regest: RBM, VII, 1, s. 149, nr 233; MVB, II, s. 378, nr 955.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów