Rozmiar: 15909 bajtów

- 519 -

1359, 10 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Auinionensis, Francja)

IV Id. Junii a. septimo

Paweł biskup Freising (Paulus episcopus Frisingensis, Niemcy) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na godno¶ć lub urz±d, którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego, dla Daniela syna Mikołaja z Legnicy (Daniel Nicolai de Legnicz), prawnika i kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MVB, II, s. 383, nr 963.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów