Rozmiar: 15909 bajtów

- 526 -

1359, 15 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

in die Viti et Modesti b.

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauiensis]) stwierdzają, że w ich obecności Piotr z Żar (Petrus de Sarouia) sprzedał za 9 grzywien należącą do niego łąkę zwaną popularnie "grose Lippe" położoną w obrębie jego dóbr w Świniarach k. Wrocławia (Swyn) Piotrowi Nigri (Petrus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom ze wszystkimi dochodami i prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczhorn (Henczco), Peczko Sbrambir (Peczco), Merboto de Hugewicz, Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) - wasale, oraz Dythmarus de Meckenbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 45v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2468.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów