Rozmiar: 15909 bajtów

- 527 -

1359, 16 VI, Praga

am Sonntage Trinitatis

Karol IV cesarz zatwierdza układ, na mocy którego Przemko I książę cieszyński odkupił od Bolka II księcia Śląska, pana Książa i Świdnicy miasto Siewierz (Sever) z okręgiem za 2300 grzywien.

Regest: Lehns u. Besitzurk., II, s. 626, nr 2.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów