Rozmiar: 15909 bajtów

- 530 -

1359, 19 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Trinitatis

Konrad de Falkenhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Katarzyna (Katherina) wdowa po Hermanie de Rychinbach (Hermmanus) za zgodą swej córki Katarzyny (Katherina) sprzedała za 45 grzywien Elżbiecie (Elyzabeth) wdowie po Henryku de Sittin (Henricus) mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Damianowicach k. Wrocławia (Danuansdorf) z prawem nabywcy do zastawu dóbr, jeśli czynsz ten nie będzie uiszczany, i prawem odkupu przez sprzedającą lub jej następców za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 37v.
Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, t. I, Wrocław 1906, s. 40.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów