Rozmiar: 15909 bajtów

- 531 -

1359, 19 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Trinitatis

Konrad de Falkinhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Bernard Schirow (Bernhardus) sprzedał za 12 grzywien Hankowi Jerslawindorf (Hanco) mieszczaninowi wrocławskiemu oraz jego spadkobiercom czynsz w wysokości 2 miar potrójnego zboża, 4 miary pszenicy, 6 miar owsa oraz 1 grzywnę rocznego czynszu ze swych dóbr w Strachowicach k. Wrocławia (Strachewicz) z prawem nabywcy do zastawu dóbr, jeśli czynsz ten nie będzie uiszczany, oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 37v-38.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2750.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów