Rozmiar: 15909 bajtów

- 529 -

1359, 19 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

IV fer. post Trinitatis

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Otto z Nysy (Nyssa) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 15 grzywien czynsz w wysokości 3 małdratów pszenicy z 17 łanów we wsi Sobocisko k. Oławy (Scobschicz), które niegdyś kupił od Peczkona Czindal (Peczko) i jego żony Bilii (Bilia) nieżyjący obecnie ojciec Ottona z Nysy Mikołaj z Nysy (Nicolaus de Nyssa), Katarzynie zwanej Slegelinne (Katherina) mieszczce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom z prawem do zastawu dóbr, prawem odkupu za tę samą cenę przez sprzedającego lub jego następców i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 37v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów