Rozmiar: 15909 bajtów

- 534 -

1359, 25 VI, Villeneuve les Avignon (Villanoua Avinionensis, Francja)

VII Kal. Julii a. septimo

Prośba do papieża Innocentego VI o zatwierdzenie Mikołajowi z Bytomia (Nicolaus de Bithom) prezbiterowi mimo posiadania przez niego altarii w katedrze wrocławskiej archidiakonatu głogowskiego (Glogoviensis) wakującego po śmierci Jana zwanego medykiem, archidiakona głogowskiego. Dochód z tej prebendy nie może jednakże przekraczać 30 grzywien w srebrze rocznie; archidiakonat ten posiada ów Mikołaj już około roku.

Regest: MVB, II, s. 387, nr 973; Bull. Pol., II, s. 151, nr 936.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów