Rozmiar: 15909 bajtów

- 541 -

1359, 29 VI, Jawor

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy zatwierdza kuśnierzom jaworskim przywilej z 1349 r., 26 VI (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, s. 35, nr 88).

Wzmianka: Z. f. G. Schl., IX, s. 89.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów