Rozmiar: 15909 bajtów

- 540 -

1359, 29 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

in die st. Petri et Pauli Apostolorum

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Jan de Porsnicz (Johannes) sprzedał za 24 grzywny 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Wierzbicach k. Wrocławia (Wirbicz) Łucji Steinkelr (Lucia) mieszczce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem alienacji i odkupu przez sprzedającego lub jego następców za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 36.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów