Rozmiar: 15909 bajtów

- 545 -

1359, 1 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

in octava b. Johannis Baptiste

Rajcy m. Wrocławia (Wrat[islauia]) stwierdzają, że w ich obecności Piotr Niger (Petrus) i Piotr Beyir (Petrus) zarządcy kasy kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu sprzedają Sanne (Sanna) wdowie po Hermanie niegdyś wójcie dziedzicznym w Trzebnicy (Trebnicz) i Maciejowi (Mathias) prezbiterowi, a jej kapelanowi 6 grzywien rocznego czynszu. Po śmierci nabywców czynsz ten może być odkupiony na potrzeby ww. kościoła.

Pieczęć rady m. Wrocławia.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, Dokumenty, sygn. 1359, l VII, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów