Rozmiar: 15909 bajtów

- 547 -

1359, 3 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Petri et Pauli

Konrad de Falkinhayn (Cunrad) stwierdza, że Klaus (Claws) i Pasko bracia zwani Wenden sprzedali Mikołajowi Hartusch (Nicolaus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego żonie Małgorzacie (Margaretha) 5 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swoich dóbr w Szczepanowie k. Środy Śl. (Stephani villa).

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczco de Sommerueld - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczco Radag, Guntherus Byrchin, Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes) i inni.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35-35v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2702.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów