Rozmiar: 15909 bajtów

- 546 -

1359, 3 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. IV post Petri et Pauli

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz) sprzedał Mikołajowi z Borka k. Wrocławia (Nicolaus de Bork) mieszkańcowi Jarnołtowa (Arnoldismol) k. miasta Leśnicy (Lessna) oraz jego spadkobiercom za pośrednictwem Hanka z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budessin) mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) i Niczka z Borka k. Wrocławia (Niczko de Bork) opiekuna sprzedającego połowę folwarku wielkości 8 łanów w Marcinkowicach k. Wrocławia (Martinivilla) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 35v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów