Rozmiar: 15909 bajtów

- 553 -

1359, 7 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica die ante festum b. Margarethe

Cunadus de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Cristanus Baran sprzedał za 59 grzywien Brunonowi z Kątów Wrocławskich (Brunonus de Kanth), Dominikowi Dominici (Dominicus) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) 7 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr we wsi Baran w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu przez sprzedającego lub jego następców oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathia), Franczko de Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 3A, s. 37.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 116.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów