Rozmiar: 15909 bajtów

- 556 -

1359, 14 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

dominica die post Margarethe

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj syn nieżyjącego Mikołaja z Nysy (Nicolaus quondam Nicolai de Nyssa) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) i kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu z jednej strony oraz jego bracia Maciej (Mathias) i Otto z drugiej strony zawarli ugodę, w myśl której Maciej i Otto nadali swojemu bratu Mikołajowi dożywotnio 20 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr ruchomych i nieruchomych w Galowicach k. Wrocławia (Galewicz) z prawem do zastawu dóbr. Po śmierci Mikołaja czynsz ten ma przypaść Maciejowi i Ottonowi lub ich spadkobiercom. Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko Sommerueld (Franczco) - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radag (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Jan Sechsbechir (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 36v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 144.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów