Rozmiar: 15909 bajtów

- 560 -

1359, 23 VII, Karlstejn (Karlstein, CSR)

am dinstage noch sent Marie Magdalene tag unsir reiche des Romischen in dem virczenden, des Behemischen in dem dreynczenden und des keysirtums in dem fumften Jare

Karol IV cesarz (Karl... romischer keyser ... und kunig czu Beheim) stwierdza, że w obecno¶ci rady miejskiej Wrocławia (Breslaw) został dokonany podział spadku ojcowskiego między Wacława I księcia ¦l±ska i pana Legnicy (Wenczlaw herczog in Slezien und czu Legnicz) i Ludwika I księcia ¦l±ska i pana Brzegu (Ludwig herczog in Siesien und czu dem Brige). Cesarz na pro¶bę Ludwika I nadaje mu w lenno otrzymane dobra (por. dokument z 1359 r., 23 VII, Karlstein, nr 559).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 171.
Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 148, nr 217 (powinno być 215).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów