Rozmiar: 15909 bajtów

- 559 -

1359, 23 VII, Karlstejn (Karlstein, CSR)

des nehesten dinstages noch sente Marie Magdalene tag unsir reiche des Romischen in dem virzehenten des Bemischen in dem dreyczehenden und des keysertums in dem funften jare

Karol IV cesarz (Karl ... romischer keyser kunig czu Beheim) stwierdza, iż w obecności rady miejskiej Wrocławia (Breslaw) został rozstrzygnięty spór w sprawie podziału spadku po Bolesławie III księciu brzeskim między jego dwóch synów Wacława I księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczlaw herczog in Slesien und czu Legnicz) i Ludwika I księcia Śląska i pana Brzegu (Ludwig herczog in Slesien und czu dem Brige) następująco: Wacław powinien odstąpić swojemu bratu miasto Chojnów (Haynaw) z zamkiem i okręgiem oraz wszystkimi prawami wraz z leżącymi nad Czarną Wodą (Swarczen wasser) dworzyszczami Bukowna k. Lubina (Buchwalt), Zamienice k. Lubina (Samencz) i Rokitki k. Złotoryi (Reysecht), dworem Peczen de Schellindorff w Gniewomierzu k. Legnicy (Oyes) i dworem Heinken Brozewoys ze wszystkimi przynależnościami i prawami. Czarna Woda ma być granicą między Chojnowem (Haynow) i Chocianowem (Coczenow). Książę Wacław I lub jego następcy powinni w ciągu 6 lat odstąpić księciu Ludwikowi I lub jego następcom miasto Grodków (Grotkow) z okręgiem, a Ludwik I powinien odstąpić Wacławowi I Chojnów wraz z zamkiem, miastem i okręgiem. Jeśli Wacław I tego nie uczyni, to Chojnów ma pozostać przy Ludwiku, a Grodków przy Wacławie. W rękach Wacława I ma pozostać zamek w Chocianowie (Coczenaw) oraz wsie Cocznaw, Trzebnice k. Lubina (Trebnicz), Ogrodzisko k. Lubina (Sprottin), Żabice k. Lubina (Sebicz) z przynależnościami i prawami. Wacław I lub jego spadkobiercy powinni zapłacić Ludwikowi I lub jego następcom 500 grzywien rocznie, z których 330 grzywien ma pochodzić z miasta Legnicy, a 120 ze wsi Siedliska k. Legnicy (Sygirdorf), Studnica k. Złotoryi (Stodnicz) i Wilczyce k. Legnicy (Wilckschicz). Owe 500 grzywien książę Ludwik I ma otrzymywać do śmierci Bolka II księcia świdnickiego (Bolke von der Sweydenicz), a po jego śmierci mają przypaść Wacławowi I i jego następcom. Jeżeli Bolko II zostawi następcę, to 400 grzywien z tej sumy pozostanie przy Ludwiku dopóty, dopóki Wacław nie da mu 2500 grzywien za połowę Brzegu (Brieg) i Oławy (Oław). Gdy to nastąpi, to Ludwik I nie będzie niczego posiadał w okręgach legnickim (Legnicz), złotoryjskim (Goltperg) i chocianowskim (Cocznaw). Ludwik I powinien odstąpić Wacławowi I i jego następcom miasto i zamek w Legnicy, Złotoryję i Chocianów, a mieszkańcy powinni złożyć mu hołd z wyjątkiem 4 wsi Pieszków k. Lubina (Peczendorf), Osiek k. Lubina (Ossek), Dłużyce k. Wołowa (Grosse), Krzeczyn Wielki k. Lubina (Creching) i Krzeczyn Mały k. Lubina (wenig Crechin), które mają pozostać przy Lubinie i należeć do Ludwika I i jego następców jako posiadłości dziedziczne. Do Ludwika I i jego spadkobierców miał również należeć podatek z innych 4 wsi, a mianowicie Szczytniki Małe k. Legnicy (Schildirn), Bieniowice k. Legnicy (Benewicz), Miłogostowice k. Legnicy (Schonenburn), Buczyna k. Lubina (Buchwald). Powyższy dochód może książę Wacław I odkupić od Ludwika I wg zaleceń Konrada I księcia oleśnickiego (Cunrad herczog czu des Oelsen). Wacław I powinien odstąpić Ludwikowi I i jego następcom połowę Brzegu (Brig), połowę Oławy (Olaw), Kluczbork (Cruczeburg), Byczynę (Pytczin), Wołczyn (Cunczenstadt), Lubin (Lubin) wraz z zamkiem i innymi przynależnościami i przywilejami, a mieszkańcy powinni złożyć jemu i jego następcom hołd. Wacław I powinien wypłacić Ludwikowi I 2000 grzywien w ciągu 2 lat: 1000 grzywien na św. Marcina (11 XI), a drugi tysiąc na następnego św. Marcina z przeznaczeniem na wykupienie Kluczborka (Creuczeburg) i Byczyny (Pytczin). Księżna Anna (Anna) żona księcia Wacława I powinna zrzec się Chojnowa (Haynaw) jako swej oprawy wdowiej, a księżna Agnieszka (Agnes) żona Ludwika I 300 grzywien oprawy w Legnicy (Legnicz). Jeżeli chodzi o spłatę długów, to 200 grzywien zobowiązuje się z własnej woli spłacić cesarz, książę Wacław I ma spłacić 800 grzywien w ciągu 8 lat, z których 400 należą się Donatowi Rost (Donat) mieszczaninowi praskiemu (Prag). Ludwik I zaś ma spłacić 600 grzywien w ciągu 6 lat, który to dług zaciągnął ich ojciec Bolesław III od Crawar, Pecze Brunen i ww. Donata Rost. Inne długi ojca mają bracia spłacać po połowie. Wszelkie spory między nimi powinny być zaniechane. Mają oni sobie nawzajem wydać dokumenty dotyczące przypadłych dzielnic. Księciu Wacławowi I należy się podatek (eine bete) z Chojnowa (Haynow) i ziemi chojnowskiej, tak jak z Legnicy (Legnicz) i Złotoryi (Goltperg). Ponadto książęta w razie potrzeby powinni nieść sobie wzajemną pomoc zbrojną. Obaj książęta mają mieć wszystko co prawnie im się należy w Grodkowie (Grotkaw) i okręgu. Cesarz zatwierdza niniejszy układ w obecności rajców wrocławskich (Breslaw).

Oryg.: niem., w 2 ekspedycjach, AP Wrocław, Rep. 3, nr 169 i 170.
Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 144, nr 214.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów