Rozmiar: 15909 bajtów

- 561 -

1359, 24 VII, Wrocław (Wratislauia)

XXIIII die mensis Julii, indictione XII

Jan de Lessek prepozyt lubuski (Johannes ... Lubucensis) oraz Dytmarus de Meckinbach prepozyt erfurcki (Erfordensis, Niemcy), powołani przez Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis) jako członkowie komisji dla zbadania obsady stanowiska proboszcza przez Jana z Głogowa (Johannes de Magna Glogouia) przy kościele parafialnym w Leśnicy k. Wrocławia (Lesna), stwierdzają, że mimo upomnień ww. biskupa Jan z Głogowa pozostaje nadal samozwańczym proboszczem przy kościele w Leśnicy k. Wrocławia, w związku z tym postanawiają nałożyć na niego ekskomunikę.

Świadkowie: Jerzy z Legnicy (Georius de Legnicz), Jan de Strupicz (Johannes), Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia), Piotr de Cunczindorph (Petrus), Marcin de Peterwicz (Martinus) oraz notariusze publiczni, którzy spisali ten dokument: Jan syn nieżyjącego Apeczki (Johannes quondam Apeczconis), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) oraz Mikołaj syn Jana Lenkensa z Legnicy (Nicolaus Johannis Lenkens de Legnicz), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1359, 24 VII, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów