Rozmiar: 15909 bajtów

- 563 -

1359, 26 VII

in crastino b. Jacobi Apostoli

Rajcy m. Wrocławia (Wrat[islauia]) stwierdzają, iż w porozumieniu z ławnikami, sędzią i starszymi cechów sprzedają z prawem odkupu magistrowi Henrykowi (Henricus), rektorowi Św. Elżbiety (Elyzabet), 2 grzywny rocznego czynszu z dochodów miejskich za 20 grzywien.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 115,1, s. 370; tamże, Zbiór Klosego, nr 23, s.163.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów