Rozmiar: 15909 bajtów

- 564 -

1359, 27 VII, Villeneuve les Avignon (Villanoua Avinionensis diocesis, Francja)

VI Kal. Augusti, anno secundo

Papież Innocenty VI zwraca się z pro¶b± do wszystkich władców ¶wieckich i duchownych w Niemczech (Alamania), Polsce (Polonia) i ¦l±sku (Silesia) o pomoc władzy ¶wieckiej w ¶ciganiu beghardów i boginek, którzy w obawie przed inkwizycj± schroniliby się w księstwie szczecińskim i ziemi ¶l±skiej, a pochodz± z prowincji magdeburskiej, bremeńskiej i turyngskiej.

Regest: MVB, II, s. 110, nr 265.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów