Rozmiar: 15909 bajtów

- 565 -

1359, 28 VII, Głogów (Glogow)

fer. secunda post b. Jacobi Apostoli

Konrad de Falkinhain (Cunadus) starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Teodoryk de Kobirshain (Theodricus) sprzedał swój folwark zwany Werbenicz w dystrykcie głogowskim (Glogouiensis) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami Henczlinowi z Rakowca k. Raciborza (Henczlinus de Rakowicz) oraz jego spadkobiercom wolny od wszelkich obciążeń ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Sprzedaż tę oprócz wystawcy zatwierdzili również wasale Ulryk de Chhosticz (Ulricus) rycerz, Jan de Falkinhain (Johannes), Henczlinus Glubczak, Rudgerus de Hugewicz, Gunter (Guntherus) i Piotr (Petrus) bracia de Byschoffwerde, Hanco Krumpfus, Peczco de Zarouia, Henryk z Żar (Henricus de Zar) i Mikołaj de Lobsyn (Nicolaus).

Świadkowie: Albert de Krekewicz (Albertus) rycerz, ww. wasale, a także Dythmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratpslauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 3A, s. 42v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2896.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów