Rozmiar: 15909 bajtów

- 567 -

1359, 2 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanoua, Francja)

IV Non. Augusti s. septimo

Papież Innocenty VI na prośbę biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislaviensis) poleca scholastykowi krakowskiemu (Cracoviensis) troszczyć się o rezerwację beneficjum wakujące obecnie lub w przyszłości, którego obsada należy do biskupa wrocławskiego i którego dochód nie może przekraczać 18-25 grzywien w srebrze rocznie, dla Grzegorza syna Marcina de Gorka (Gregorius Martini), prezbitera diecezji poznańskiej.

Regest: MVB, II, s. 397, nr 997; Bull. Pol., II, s. 153, nr 947.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów