Rozmiar: 15909 bajtów

- 575 -

1359, 13 VIII, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum Assumpcionis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Marcin zwany Kuchindorf (Martinus) za zgodą swej matki Katarzyny (Katherina) sprzedał za 8 grzywien Dyeze Crauacisse de Crauacia 1 grzywnę rocznego czynszu z folwarku w Kucharzowicach k. Strzelina (Mumochowicz), który to czynsz stanowił dożywocie Katarzyny, z prawem do zastawu folwarku w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem alienacji i odkupu za tę samą cenę. Ww. Marcin (Martinus) oświadczył również, że jego matka Katarzyna (Katherina) sprzedała także Dyeze za 8 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr Wojciecha z Jędrzychowic k. Oławy (Woychczechin de Hokrechtin) położonych w Jędrzychowicach k. Oławy (Hokerechtin) z prawem odkupu i prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w terminie. Jednocześnie Katarzyna zapisuje w testamencie ową 1 grzywnę z folwarku w Kucharzowicach k. Oławy (Mumochowicz) swojemu pasierbowi Niczkowi Beroldonis (Niczco), a 2 z Jędrzychowic k. Oławy (Hokerechtin) klasztorowi Dominikanów w Brzegu (Bregensis), który po śmierci Niczka ma również posiadać 1 grzywnę czynszu w Kucharzowicach k. Oławy. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Januschio z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) - rycerze, Myrzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz), Ydsico Curzantka i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 75-76; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. S 89, 1, s. 26v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów