Rozmiar: 15909 bajtów

- 579 -

1359, 14 VIII, Oława

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy pozwala radzie i całej społeczności miasta Oławy odkupić za 60 grzywien 9 grzywien rocznego czynszu, który książę Bolesław III legnicki sprzedał Szymonowi von Savonia, ze sprzedaży soli w tym mieście. Książę zastrzega sobie i swoim następcom prawo odkupu za tę samą cenę.

Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 21.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów