Rozmiar: 15909 bajtów

- 580 -

1359, 16 VIII, Brzeg (Brega)

fer. sexta infra octauam Assumpcionis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus dux Slezie) stwierdza, że w jego obecności Kunegunda wdowa po Piotrze zwanym Hundirthube (Kunigundis ... Petrus) sprzedała Niczkowi ze Stanowic k. Oławy (Niczco de Arnoldsdorf) i jego spadkobiercom za 180 grzywien swoją wieś popularnie zwaną Jeszkowice k. Oławy (Jescowicz) wraz z sołectwem, domem murowanym, łanami uprawnymi i oczynszowanymi, młynem, wolnym wypasem owiec wraz z obciążeniami i prawem alienacji. Wystawca rezerwuje sobie i swoim spadkobiercom dochody z tytułu prawa książęcego i zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Henryk Sagadil (Henricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Hanko Jezir (Hanco), Szymon Qwos (Symonus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 168.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 51; Z. f. G. Schl., VI, s. 21, nr 194.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów