Rozmiar: 15909 bajtów

- 583 -

1359, 18 VIII, Strzelce Opolskie

in die st. Agapiti

Albert książę strzelecki stwierdza, że został rozstrzygnięty spór między panem Suercz a poddanymi książęcymi we wsi Daniec k. Opola (Mocridencz) w sprawie korzystania z lasu.

Świadkowie: Przecław z Tomic k. Ząbkowic Śl. (Preczlaus de Thomicz), Wincenty de Resnberg, Erbling zu Stebluow, Jarosław z Zacharzowic k. Opola (Jaroslaus de Zachaczouicz), Jarosław zwany Czouck, Mikołaj Weloch (Nicolaus), Mikołaj (Nicolaus) kapelan i notariusz.


Regest: CDS, VI, s. 6, nr 27.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów