Rozmiar: 15909 bajtów

- 585 -

1359, 25 VIII

Papież Innocenty VI postanawia, iż Mikołaj syn nieżyjącego Jakuba de Brux (Nicolaus quondam Jacobi) powinien płacić 30 florenów w złocie rocznie z parafii Skorogoszcz k. Niemodlina (Schurgost), lecz termin tej opłaty przypadający na 1359 r. wystawca przedłużył do Wielkanocy 1360 r., a ostatecznie do Wszystkich Świętych 1361 r.

Regest: MVB, II, s. 400, nr 1005.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów