Rozmiar: 15909 bajtów

- 590 -

1359, 30 VIII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Septembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... episcopus Wratislaviensis) w obecności kanoników wrocławskich (Wratislavienses) Piotra de Luna (Petrus) prepozyta, Jana z Litomyśla (Johannes de Luthmuschel, CSR) kantora, Mikołaja de Panewicz (Nicolaus) kustosza wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), Piotra z Bytomia (Petrus de Bythom), Jakuba Augustini (Jacobus), Wawrzyńca Hartlibi (Laurencius), Piotra z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jana z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymona z Legnicy (Symonus de Legniz), Konrada de Koufüngin (Conradus), Mikołaja de Ponekow (Nicolaus stwierdził, iż dokonał inkorporacji do klasztoru kamienieckiego (Camencz) kościoła macierzystego w Byczeniu k. Ząbkowic Śl. (Byczan) oraz kościoła filialnego w Starczówku k. Ząbkowic Śl. (Altmansdorf) wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, zastrzegając prawo zatwierdzania kandydata na stanowisko proboszcza po uprzednim przedstawieniu kandydatury przez opata i ww. klasztor. Wystawca wyznacza w związku z tym uposażenie proboszcza, wikariusza oraz klasztoru (por. nr 589).

Świadkowie: ww. kanonicy wrocławscy.


Druk: CDS, X, s. 197, nr 245.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów