Rozmiar: 15909 bajtów

- 591 -

1359, 31 VIII, Brzeg (Brega)

Sabatho ante diem b. Egidii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Myrsanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella) sprzedał za pośrednictwem Mikołaja Czamborii (Nicolaus) Franczkowi i Mladatowi (Franczco i Mladatho) braciom, synom nieżyjącego Bawara (Bawrus), oraz ich spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Olszance k. Brzegu (Alcznow). Jeżeli nabywcy kupią sobie czynsz z innych dóbr, to ww. czynsz ma powrócić na własność Myrsana z Pogorzeli. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symonus de Rorow), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Heymannus Poduschconis i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 78; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 29.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 22, nr 196.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów