Rozmiar: 15909 bajtów

- 594 -

1359, 1 IX, Legnica (Legnicz)

an sente Egidi tage

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że nadał mieszczanom legnickim Nikilowi, Piotrowi, Szymonowi i Jerzemu braciom zwanym von den Katzbach 2 części ze swych posiadłości w Kościelcu k. Legnicy (Hoen Kirchen) ze wszystkimi przynależnościami, z patronatem kościoła i wszystkimi dochodami, z obowiązkiem rocznego czynszu w wysokości 16 szefli zboża na rzecz księcia.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) pierwszy dziekan w Legnicy, Hartunk von Sulcze, Fritsche Landiscron, Hanke Engilger, Stefan Trache (Steffan), Heynke Buch marszałek książęcy i Sydil z Brochocina k. Złotoryi (Bokotindorf) pisarz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 93, nr 30.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów