Rozmiar: 15909 bajtów

- 595 -

1359, 1 IX, Wrocław (apud s. Vincencium)

in die st. Egidii Abbati

Wilhelm opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... Abbas monasterii sancti Vincenci prope Wrat[islauiam]) stwierdza, iż w jego obecności stawili się z jednej strony Stach i Mikołaj (Nycolaus) bracia, wieśniacy ze wsi Zakrzew k. Wrocławia (Zakrow), a z drugiej Mikołaj (Nycolaus) brat nieżyjącego Henryka (Heynricus), który zakwestionował unieważniający wyrok sądu złożonego z sołtysa ww. wsi Jakuba (Jacobus) i Kunada (Cunadus) w sprawie zabójstwa Henryka (Heynricus) brata tegoż Mikołaja dokonanego przez ww. braci Stacha i Mikołaja, żądając satysfakcji od zabójców.

Świadkowie: Mikołaj de Cindelo (Nycolaus) kapelan opata i podkomorzy, Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankinsteyn) prepozyt klasztorny i Henryk Thimonis (Heynricus).


Oryg.: łac, AP Wrocław, Rep. 67, nr 381.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów