Rozmiar: 15909 bajtów

- 596 -

1359, 7 IX, Oława (Olavia)

in vigilia assumcionis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina sprzedaje za 60 grzywien rajcom i mieszczanom oławskim 9 grzywien rocznego czynszu, które niegdyś sprzedał jego ojciec Bolesław III książę legnicki Szymonowi z Żar (Symon de Sarouia), w tym również dochody z tytułu "regale" solnego.

Regest AP Wrocław, Rep. 132a, Depositum Stadt Ohlau, s. 8, nr 10.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów